Žatecká teplárenská (ŽT), která dodává teplo a teplou vodu do velké části města, loni hospodařila s rekordním ziskem. Ten činil po zdanění téměř 19 milionů korun, což je nejvíc za poslední roky. Výrazně se na něm podepsal prodej emisních povolenek, díky kterému ŽT získala deset milionů korun.

Společnost loni v říjnu prodala emisní povolenky z let 2012 a 2013. Ty se teplárenské podařilo uspořit díky výstavbě ekologického biomasového zdroje tepla. Nicméně do budoucna s tímto zdrojem peněz počítat nemůže, množství přidělených povolenek od roku 2013 výrazně klesá.

Emisních povolenek bude do budoucna méně

Kogenerační ORC jednotka od roku 2010 vyrábí ve výtopně v Perči nejen teplo, ale i elektrickou energii. Díky pálení biomasy v tomto zdroji spotřeba uhlí ve zbylých kotlích ŽT klesla na třetinu.

Výroba elektrické energie se stala významným zdrojem příjmů pro teplárenskou. Zatímco tržby ŽT za prodej tepla se pohybují kolem 80 milionů korun ročně, tržby za prodej elektrické energie do rozvodné sítě dosahují částky kolem 30 milionů korun.

Žatecká teplárenská se v posledních letech potýká s klesajícím prodejem tepla. Mohou za to hlavně klimaticky mírné zimy posledních roků a kvůli zateplování domů obecně nižší spotřeba tepla. V letech 2014 a 2015 prodala zhruba 180 TJ tepla, přitom v roce 2010 to bylo 250 TJ.

Počet odběratelů ŽT na druhou stranu každoročně mírně roste.

Největšími odběrateli tepla jsou žatecké domácnosti, město a jeho organizace, armáda a nemocnice. ŽT dodává teplo také například do supermarketů nebo na vyhřívání vody v bazénech koupaliště.

ŽT má za sebou dvě velké investice. Zmíněnou výstavbu ORC jednotky a rekonstrukci uhelných kotlů. Na obě akce si vzala bankovní úvěry, které bude splácet ještě několik let. Musí ještě splatit přes sto milionů korun.

Do budoucna ŽT čekají další investice směřující do snižování ztrát v rozvodech tepla. Ty při menším odběru tepla dosahují téměř dvaceti procent.