Novým provozně-ekonomickým ředitelem Chmelařství, družstvo Žatec se stal Milan Maršíček. Vystřídá Petra Palána, který tuto funkci v podniku vykonával 25 let. „Petr Palán se po 45 letech v podniku Chmelařství a po 25 letech na pozici provozně ekonomického ředitele rozhodl u příležitosti svých 65. narozenin svou pozici ve vedení družstva uvolnit. Petr Palán se významně zasadil o to, aby družstvo Chmelařství plnilo své role ve chmelařském oboru,“ sdělil předseda družstva Chmelařství Zdeněk Rosa.

Chmelařství, družstvo Žatec, poskytuje komplexní servis služeb pro pěstitele chmele. Dceřiná společnost Bohemia Hop je největší českou chmelařskou obchodní firmou, která zajišťuje odbyt přibližně jedné třetiny produkce českého chmele.