V lokalitě Pod Kozou mezi Bitozevsí, Staňkovicemi, Lišany a Postoloprty se rozkládají rozsáhlá, mnohasethektarová pole. Několik hektarů ale v posledních letech prošlo zásadní proměnou. Tam, kde pracovaly traktory a kombajny, nyní uhánějí auta po nové dálnici. V souběhu s ní vede nová silnice a z druhé strany asfaltová cesta. Nedávno otevřený úsek dálnice D7 Praha - Chomutov mezi Bitozevsí a Postoloprty je jedním z míst, kde v posledních letech zemědělská půda v okrese Louny zmizela.

Rozloha orné půdy klesla na Lounsku, Žatecku a Podbořansku mezi lety 2008 a 2017 o více než jedno procento. Ze 79 788 na 78 962 hektarů. Na místě 826 hektarů půdy se nyní nacházejí třeba továrny, rodinné domy nebo právě silnice. „Je to obecně ohromně silný proces a mizí často nejkvalitnější půda - černozemě a hnědozemě. Člověk se usazoval v místech, kde byla půda úrodná, a nejvíc stavíme právě kolem měst,“ uvedl Jan Vopravil z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy.

To je přesně případ okresu Louny. Nové úseky dálnic a nových silnic u Lubence na Podbořansku nebo na Žatecku vedou v místech, kde byla kvalitní orná půda. A další desítky hektarů zmizí v nejbližších letech. Také nové úseky dálnic D7 Praha - Chomutov či D6 Praha - Karlovy Vary jsou plánované tam, kde se dnes nacházejí zemědělské pozemky. Třeba u Chlumčan, Loun nebo na jihu Podbořanska. Státem vykoupené parcely se v evidenci katastrálních úřadů změní na ostatní plochu a nalije se na ně asfalt. Týká se to třeba orné půdy, chmelnic, zahrad, sadů nebo trvalého travního porostu.

Úbytek zemědělské půdy má i další důsledky, které negativně ovlivňují naši krajinu. „Půda je k životu velmi důležitá, a to nejen proto, že se na ní pěstují zemědělské plodiny, ale také z hlediska vodní bilance a stability vodních režimů v krajině. Půda v dobrém stavu je schopna účinně regulovat odtok vody z krajiny a tím tlumit výskyt povodní i sucha,“ připomněla Nina Havlová z portálu Naše voda.

Právě na problém s vodou ve zmíněné lokalitě mezi Bitozevsí a Postoloprty upozorňuje zemědělská společnost Faunus Vidovle, která hospodaří na 1500 hektarech půdy na Žatecku. „O část půdy jsme kvůli výstavbě dálnice přišli. Vadí nám ale i další věc. Původně plánovaný most u Seménkovic se nepostavil, místo něj vede kolem dálnice dlouhá asfaltová cesta. A u ní odvodňovací strouha. Talkže voda z našich okolních polí odteče pryč a sucho, se kterým se tam pravidelně potýkáme, se prohloubí,“ sdělil jednatel společnosti Jan Pour. Nové odvodnění podle jeho odhadu zasáhne vodní režim v polích až do vzdálenosti 25 metrů od cesty.

Další zemědělská půda v okrese Louny zmizela kvůli výstavbám průmyslových podniků nebo rodinných domů. Nové obytné zóny na krajích Žatce nebo Loun vyrostly právě v místech bývalých polí. Zemědělskou půdu ubírá rovněž nová zástavba ve vesnicích.