„Je to záležitost, která počká do nového roku. Předpokládám, že paní ředitelka požádá o peníze v rámci návrhu rozpočtu muzea na rok 2021,“ vyplynulo ze slov starostky Zdeňky Hamousové.

Podobně hovořil i místostarosta Radim Laibl. „Jsem skeptický v tom, jaký dopad bude mít propad české ekonomiky na rozpočet našeho města. Myslím, že bude významný. Takže je potřeba některé akce prozatím odložit,“ vysvětlil místostarosta.

Na stavební práce v muzeu, zabezpečení expozice a její nasvícení je potřeba 1,2 milionu korun. V druhé etapě, která byla v plánu v příštím roce, muzeum potřebovalo další milion na finální práce.

Jelikož zastupitelé peníze pro první etapu neuvolnili, vystavení pokladu se odsouvá na neurčito. „Je mi to líto. Za vytvořením expozice stojí roky práce nejen pracovníků našeho muzea, ale i řady odborníků, které jsme přizvali ke spolupráci. Předměty máme ošetřené, odborně popsané, vypracovaly se analýzy, které poklad ukazují v novém světle a v celé řadě zajímavých historických souvislostí,“ řekla ředitelka muzea Radmila Holodňáková.

Žatecký poklad svou hodnotou a významem patří ke klenotům české historie. „Je srovnatelný s relikviářem svatého Maura v Bečově. Žatecký poklad je věc, která může do města přilákat mnoho návštěvníků, a to i ze zahraničí,“ přiblížila zastupitelům ředitelka. 

Stříbrný depot z raného středověku

Žatecký poklad je největší nalezený stříbrný depot raného středověku v Čechách. Soubor stříbrných šperků, hřiven, více než tří set mincí, dvou zlatých prstenů a dalších předmětů pochází z přelomu 10. a 11. století, váží téměř tři kilogramy. V roce 1937 ho našli při hloubení základů pro stavbu skladu chmele na dnešním Chmelařském náměstí v Žatci. Jeden z nejvýznamnějších archeologických nálezů v Čechách ležel pod podlahou zbořené stáje někdejší usedlosti. Unikátní na pokladu je také to, že obsahuje kromě mincí a šperků také suroviny. Tedy stříbrné hřivny a dráty nebo zlaté svitky.

Přestože byl poklad objevený už před více než 80 lety, drtivou většinu času leží v depozitářích. Vystavuje se jen mimořádně, přímo v Žatci byl naposledy k vidění v roce 2014. „Začali jsme se jeho vystavením natrvalo zabývat až nyní, neboť se v posledních letech vyvinuly nedestruktivní metody, díky kterým jsme schopni o pokladu říct daleko víc,“ přiblížila ředitelka muzea s tím, že nová expozice má ukázat poklad v širších souvislostech a také seznámit návštěvníky s moderními postupy bádání. V budově muzea v Husově ulici se pro ni uvolnily vhodné prostory díky výstavbě nového depozitáře v bývalých papírnách.

Případné vystavení Žateckého pokladu bude muset město zaplatit ze svého. „Od roku 2017 se snažíme získat dotaci, ale bohužel pro naše muzeum, které má zřizovatele město, nebyl vypsán žádný titul, ze kterého bychom mohli čerpat,“ vysvětlila ředitelka.