Soubor stříbrných šperků, hřiven, více než tři sta mincí, dvou zlatých prstenů a dalších předmětů pochází z počátku 11. století, váží téměř tři kilogramy. V roce 1937 se našel při hloubení základů pro stavbu skladu chmele na dnešním Chmelařském náměstí.

Žatecký poklad mohou lidé spatřit pouze velmi výjimečně, výstavy se konají jen při mimořádných příležitostech. To by se mohlo změnit. Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci, v jehož sbírkách se tento historický skvost nachází, činí kroky k vytvoření stálé expozice, v rámci které by poklad vystavilo. Pro město by se stala významným turistickým lákadlem.

„Je k tomu vypracovaná studie, po odborné stránce máme představu, jak by expozice měla vypadat. S přípravou výstavy budou spojené další věci, například její zabezpečení či instalace trezorových dveří. Necháme si zpracovat položkový rozpočet, ze kterého bude jasnější, na kolik vše vyjde. Zřízení nové expozice bude hlavně o penězích, doufám, že se nám je podaří sehnat,“ sdělila ředitelka muzea Radmila Holodňáková.

Expozice by měla vzniknout v přízemí budovy muzea v Husově ulici.

Samostatná výstava

Po přestěhování uložených předmětů do nového muzejního depozitáře, který před pár lety vznikl v horní části bývalých papíren, se tam uvolnily prostory. „Jednalo by se o samostatný výstavní okruh s vlastním vchodem, který by byl koncipován jako vstup do pokladnice,“ přiblížila ředitelka muzea. „Vystavený Žatecký poklad by se mohl stát velkým turistickým lákadlem. Do města by mohli turisté jezdit třeba jako za relikviářem svatého Maura, který je vystavený v Bečově,“ dodala.

Náklady na zřízení expozice vyčíslené nejsou, zřejmě by se jednalo o nižší jednotky milionů korun. „S myšlenkou na vystavení pokladu mě paní ředitelka muzea seznámila, záměr ale není zatím v takové fázi, že bychom o něm jednali v radě nebo zastupitelstvu. Ale předpokládám, že jej město podpoří a podle mého názoru by se mělo na vybudování nové expozice finančně podílet,“ sdělil místostarosta Jaroslav Špička. Regionální muzeum K.A.Polánka je příspěvkovou organizací města.

Z dob ranného středověku

Nejbohatší raně středověký stříbrný poklad v Čechách obsahuje z poloviny mince českých knížat Boleslava II. a jeho syna Jaromíra a z poloviny ražby německé. Dělníci ho objevili pod podlahou zbořené stáje usedlosti, kde bylo pravděpodobně v raném středověku ekonomické zázemí žateckého hradiště zaměřené na zpracování barevných kovů a železa. Většinu času je nyní poklad uložený v depozitáři se stálými fyzikálními podmínkami.

Žatecký poklad je vystavován výjimečně. „V letech 2000 až 2002 mohli jeho část obdivovat návštěvníci prestižní putovní výstavy 'Střed Evropy kolem roku 1000' v Německu, Polsku, Maďarsku a České republice. U příležitosti výročí první písemné zmínky o Žatci byl krátkodobě představen v Regionálním muzeu roku 2004 a naposledy v roce 2014,“ vypočetl archeolog muzea Petr Holodňák. Naposledy, v roce 2015, byla část pokladu k vidění na Pražském hradě při výstavě Dědictví Karla Velikého.