„Nejčastěji se s nimi setkáváme v centru města v okolí hradeb u divadla a Libočanské branky,“ sdělil Miroslav Solar, ředitel Městské policie Žatec.