V červenci roku 2014 se v blízkosti českých vojáků v Afghánistánu odpálil sebevražedný útočník. Pět z nich zemřelo. Šlo o příslušníky žatecké 4. brigády rychlého nasazení. Za pár dní „červené barety“ odletí do Afghánistánu znovu. Aby se tragický incident pokud možno neopakoval, pilovali příslušníci brigády potřebná protiopatření při týdenním cvičení na Doupově.

Zhruba 170 vojáků se na misi v Afghánistánu intenzivně připravuje od října loňského roku. Ve vojenském prostoru Hradiště v Doupovských horách na hranicích Podbořanska, Chomutovska a Karlovarska prověřovali v minulém týdnu sladěnost jednotky, tento týden probíhá závěrečné cvičení ve vojenské akademii ve Vyškově na Moravě. A pak už budou žatečtí vojáci balit.

Ilustrační foto
Žatecké vojáky čekají zahraniční operace v Mali a Litvě

„První rotace odlétá do Afghánistánu koncem března a úkoly v místě nasazení začne celá jednotka plnit během dubna,“ připomněla informační důstojnice žatecké jednotky Jana Deckerová.

Stěžejním úkolem příslušníků 10. strážní roty, jejíž jádro tvoří vojáci 42. mechanizovaného praporu 4. brigády rychlého nasazení, bude zejména ochrana vnějšího perimetru velké letecké základny Bagram u Kábulu.

Doprovod důležitých osob

K dalším úkolům patří součinnost s afghánskou armádou a policií a zajištění doprovodu důležitých osob během jejich pohybu mimo základnu. „Budeme zajišťovat ochranu těchto osob například při jednáních s místními představiteli nebo je budeme doprovázet při přesunech mimo základnu,“ řekl nadporučík Daniel Píša, zástupce velitele 10. strážní roty.

V roce 2014 při jednom takovém jednání s místními představiteli v hustě obydlené afghánské vesnici došlo k útoku ručním protitankovým granátometem. Na místě bylo šest těžce zraněných. Bylo nutné je dopravit do bezpečí, poskytnout jim první pomoc, připravit je pro odsun a transportovat vrtulníkem do nemocnice.

Armáda ČR - Ilustrační fotografie
Bývalý velitel žatecké brigády bude zřejmě velet celé armádě

I na takovouto situaci se vojáci, kteří za pár dní do Afghánistánu odletí, připravovali. „Jednotlivé scénáře cvičení vycházely z reálných situací v Afghánistánu, s nimiž se mohou vojáci na misi setkat,“ řekl Píša. V Afghánistánu „jeho“ jednotka vystřídá 9. strážní rotu, většina příslušníků je rovněž ze 4. brigády rychlého nasazení, hlavně z praporu v Jindřichově Hradci.

Jeden ze scénářů cvičení ve vojenském prostoru Hradiště v Doupovských horách například simuloval eskortu vysokých představitelů české armády k pietnímu aktu v Afghánistánu, kde u mohyly uctili památku našich padlých vojáků.

Zajistit, prohledat

„Pro jednotku zajišťující doprovod chráněným osobám patří k hlavním úkolům zejména vyhledávání případných hrozeb a izolování daného místa tak, aby se do tohoto prostoru nedostal nikdo, kdo by mohl tyto osoby ohrozit,“ vysvětlil Daniel Píša. Pro patrolu to někdy znamená i prohledání osob místního obyvatelstva, zda nemají zbraně, případně jiné předměty, kterými by mohly chráněné osoby ohrozit. Vojáci tak musí reagovat na aktuální situaci přímo na místě a záleží na mnoha faktorech, jak bezpečnostní situaci vyhodnotí. Než však chráněné osoby přijedou na určené místo, musí být vše pro jejich bezpečnost už zajištěné.

Pietní grafika, kterou vytvořili kolegové padlých vojáků.
Vojáci v Afghánistánu během uctili památku zemřelých kolegů ze žatecké brigády

Pro 4. brigádu není Afghánistán jedinou zahraniční misí české armády, na kterou se letos chystá. Téměř tři stovky vojáků ze žateckého 41. mechanizovaného praporu a přidělených jednotek prodělaly nedávno dvoutýdenní výcvik rovněž na Doupově, kde se připravovalo uskupení vyčleněné do operace v Litvě. Tam v červnu odjedou žatečtí vojáci v síle roty posílit vojska NATO v oblasti Pobaltí.

Desítky jiných vojáků žateckého praporu čeká příprava do zahraniční operace v africkém Mali. Odletět by měli na podzim. Česká jednotka tam už několik let zabezpečuje ochranu velitelství výcvikové mise Evropské unie v hlavním městě Bamaku, také zde provádí doprovody osob a konvojů.