Budovy Mateřské školky v ulici Otokara Březiny „u silnic" se letos zateplovat nebudou. Jeden z účastníků výběrového řízení se odvolal proti jeho výsledku a ačkoliv radnice jeho námitce nevyhověla, práce by se nestihly do konce roku dokončit a proplatit v souladu s podmínkami dotace Operačního programu životní prostředí. Město tak o ni přijde, jde o téměř šest milionů korun.

Celé výběrové řízení ve středu 16. září zastupitelé v působnosti rady města zrušili. Pokud bude vypsaná příslušná výzva, může o dotaci na zateplení školky zase město požádat někdy v budoucnu.

Vyloučený uchazeč se odvolal

Město Žatec získalo na zateplení školky dotaci, která měla pokrýt až 90 procent nákladů. Ty jsou přes šest a půl milionu korun. Práce podle plánu měly začít v první polovině září a hotovo mělo být do začátku prosince.

Vítězem výběrového řízení se stala společnost Nepro z Klášterce nad Ohří. Výběrová komise v rámci posuzování nabídek vyloučila ze soutěže jednoho uchazeče Stavební a obchodní společnost Most. Podle jejího názoru nerespektovala požadavky zadavatele, tedy města, a technické parametry zakázky. Stavební a obchodní společnost Most počátkem září podala proti svému vyloučení z tendru námitku a napadla i transparentnost zadávacích podmínek.

Připomeňte si: Děti nastupují do školky. A nejen děti - přijdou také dělníci

Město námitkám nevyhovělo. Přesto ale v souladu se zákonem nemůže ve lhůtě do 45 dnů od podání námitky, tedy od počátku září do poloviny října, uzavřít s vítězným uchazečem smlouvu o provedení prací. Pokud by začaly práce v druhé půli října, do konce roku by se nestihly spolu s finančním vypořádáním dokončit. Město by tak žádnou dotaci nedostalo. Proto se rozhodlo zateplení školky letos nerealizovat.

Naopak práce na zateplení druhé mateřské školky, ve Studentské ulici, už začaly. V tomto případě jsou náklady 1,6 milionu korun, 90 procent má pokrýt dotace ze zmíněného „evropského" operačního programu. Hotovo má být na začátku prosince. Zajímavostí je, že tyto práce pro město provádí zmíněná Stavební a obchodní společnost Most, která v tomto případě výběrové řízení vyhrála.