Po půlstoletí chátrání zbyly z Mederova domu v centru Žatce už jen ruiny. Na náměstí 5. května se nacházely zbytky zdiva bez střechy. Letos se to ale změnilo. Historicky cenný objekt, který patří mezi nejhodnotnější ukázky pozdně gotického obydlí, které je v Žatci možné najít, prochází rekonstrukcí. Začala na přelomu loňského a letošního roku.

ZázrakZdroj: DeníkStavební práce, jejichž cena činí 17 milionů korun bez DPH, mají probíhat do příštího roku. O obnovu památky se stará Spolek Mederova domu. Dostal na ni dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, která uhradí podstatnou část nákladů.

„Dům se znovu honosí krásnou šindelovou střechou usazenou na nově vybudovaném krovu, který respektuje historické postupy. Během stavebních prací vydal mnoho dalších svědectví z časů minulých, například 'poklad' ukrytý pod podlahou, renesanční kachlovou podlahu, fragmenty gotického ostění oken a záhadnou elipsovitou prohlubeň za domem. Dále také zbytky klenby dalšího, tedy čtvrtého sklepa, který je ale plně zasypán,“ vysvětlil předseda spolku Petr Antoni.

Mederův dům, neboli „Mederhaus“ podle posledních německých majitelů, stojí v centru města několik století. První písemná zmínka o něm se objevuje v městské knize sice až roku 1564, zcela jistě jde o jeden z nejstarších žateckých domů. Dům je prokazatelně mnohem starší, což dokazují jeho pozdně gotické základy, a tak stavba patří mezi první příklady městského středověkého stavitelství v zemi. Dodnes se dochovalo několik historických stavebních prvků. A to i přes to, že zhruba od poloviny 20. století objekt chátral a na začátku osmdesátých let se zřítil.

„V objektu, který je v srdci žatecké památkové rezervace, plánujeme vznik malého muzea. Expozice připomene stavební historii objektu, ukáže i nálezy z probíhající rekonstrukce. Přiblíží také Mederovu rodinu, která ho koupila v roce 1919. Zahrnovat bude jak dobové dokumenty, tak interaktivní prvky,“ přiblížil Antoni.

Členové spolku se pustili také do obnovy zahrady, která k domu náleží. Projekt záchrany objektu se na ni nevztahuje, přesto je v plánu její využití. „Svépomocí jsme vyklidili neuvěřitelné hromady odpadu z domácností, suti a dalšího, co tam bylo minimálně padesát let vyhazováno. Chceme, aby se zahrada stala součástí prohlídky a trochu také relaxační zóna pro návštěvníky budoucí expozice,“ nastínil předseda spolku.