Tato pískovcová socha, pocházející z roku 1714, se nacházela v kritickém stavu a byla již vážně staticky ohrožena. V rámci grantového řízení Fondu T-Mobile pro zaměstnance se podařilo obecně prospěšné společnosti Džbánsko získat finanční prostředky na opravu sochy.

Celková dotace Fondu T-Mobile činí 99 750 korun. Na dofinancování celkových nákladů se podílejí také občané, kterým osud sochy sv. Jana Nepomuckého není lhostejný. Na dětském dni, který se konal v Želči 2. června, proběhla sbírková akce. Z dobrovolného vstupného, ze sbírkové akce v kostele sv. Mikuláše, z prodeje triček a upomínkových předmětů, se podařilo získat celkem 11 tisíc korun.

Celá tato suma bude použita na dofinancování projektu. Díky těmto finančním prostředkům mohl akademický sochař a restaurátor Jan Vích se svými kolegy zahájit práce na záchraně sochy. Dokončení prací je naplánováno na začátek října. V sobotu 6. října dojde k veřejnému předání zrekonstruované sochy. V kostele sv. Mikuláše proběhne slavnostní bohoslužba, dále se uskuteční průvod a vysvěcení sochy sv. Jana Nepomuckého.