Radnice v Žatci chce dát znovu výpověď společnosti Secom zastupitele Milana Milfaita, která se od roku 1996 odborně stará o dřeviny především v městských parcích.

Rozhodli o tom v minulých dnech tamní radní.

Radnice v Žatci dala firmě přitom jednu výpověď ze smlouvy o dílo už loni na jaře, na podzim ji ale vzalo zpět. Teď jí dala výpověď znovu.

Změnu ve smluvním vztahu mezi radnicí a Secomem prosazovala ve vedení města hlavně ODS. Dosáhla toho, že Secom dostal výpověď už loni. Také kvůli této kauze podal výpověď Petr Janda, vedoucí odboru životního prostředí žatecké radnice, kterému se metody radnice nelíbily.

První výpověď vzala žatecká radnice na podzim zpět

Předpokládalo se, že bude vypsáno výběrové řízení na nového dodavatele této služby pro město. Představitelé místní ODS ale odešli počátkem léta z rady do opozice. Navíc se ukázalo, že při srovnání s okolím dělá firma pro město práce za nejnižší ceny. Na podzim padlo na žatecké radnici rozhodnutí, že výpověď se Secomem vezme město zpět. Obě strany se dohodly, že smlouvu upraví.

Nakonec se ale radnice se Secomem nedohodly. A město dalo společnosti výpověď znovu. „K výpovědi došlo, protože jsme se nedohodli ohledně úprav smluvního vztahu. Naše návrhy, které nebyly vyslyšeny, se týkaly obecně především rozsahu požadovaných prací a způsobu fakturace za ně,“ sdělil místostarosta Aleš Kassal.

Problém je v podmínkách smlouvy

„S radnicí jsme se dohodli, že doplníme smlouvu o dodatky, na kterých jsme se shodli. Kdosi z radnice připravil do nové smlouvy zcela jiné podmínky, než které byly ústně dohodnuté. Nám pak byla předložena úplně nová smlouva, diametrálně odlišná od té, kterou máme uzavřenou s městem. Její podmínky byly nehorázné a jednostranně nevýhodné a likvidační. Na takové jsme nemohli přistoupit,“ sdělil Milan Milfait. „Problém vidím spíš ale v osobních vztazích, neboť mnoha lidem stojím v cestě jejich nekalých plánů. Jsem rozhodnut svá práva hájit soudně, neboť někteří zástupci města se snaží cíleně poškodit naši firmu. Existuje o tom řada důkazů,“ tvrdí Milan Milfait.

Kdo se bude dál odborně starat o dřeviny v parcích, není zatím jasné. „Způsob nahrazení služby je v několika variantách, které nyní řešíme,“ řekl místostarosta Aleš Kassal.