Smlouva o výpovědi, kterou zaslala žatecká radnice Milanu Milfaitovi, jehož firma Secom se starala o městskou zeleň, je neplatná. A dokonce ji ani město vypovědět nemůže.

Alespoň to tvrdí advokátní kancelář Kindl a partneři, která Milana Milfaita zastupuje.

„Dovolujeme si Vás upozornit, že výpověď, tak jak ji obdržel pan Milfait, je neplatná,“ napsala JUDr. Michaela Formanová z uvedené advokátní kanceláře starostovi města. „Sám Váš právní zástupce upozornil na to, že pokud má náš klient své povinnosti splněné a hrubě neporušuje smlouvu, pak je smlouva nevypověditelná,“ dodala s tím, že smlouva i nadále pro obě strany platí.

Město uzavřelo smlouvu o dílo s Milanem Milfaitem v roce 1996. Teď ji chce vypovědět. „Vyjádření k výpovědi od advokátní kanceláře pana Milfaita s tím, že podle nich je výpověď neplatná, jsem obdržel. Pro nás se ale nic nemění. Výpovědní vztah běží dál. Pokud chce pan Milfait popřít zákonnost výpovědi, může tak učinit,“ sdělil Erich Knoblauch, starosta Žatce.

Výpověď přišla už podruhé

Společnost Secom zastupitele Milana Milfaita se od roku 1996 odborně stará o dřeviny především v městských parcích. Loni na jaře jí dala radnice výpověď, pak ji vzala zpět, teď chce dát výpověď znovu. Učinila tak k 30. březnu s tím, že běží tříměsíční výpovědní lhůta.

„K výpovědi došlo, protože jsme se nedohodli ohledně úprav smluvního vztahu. Naše návrhy, které nebyly vyslyšeny, se týkaly obecně především rozsahu požadovaných prací a způsobu fakturace za ně,“ sdělil místostarosta Aleš Kassal.

„S radnicí jsme se dohodli, že doplníme smlouvu o dodatky, na kterých jsme se shodli. Kdosi z radnice připravil do nové smlouvy zcela jiné podmínky, než které byly ústně dohodnuté. Nám pak byla předložena úplně nová smlouva, diametrálně odlišná od té, kterou máme uzavřenou s městem. Její podmínky byly nehorázné a jednostranně nevýhodné a likvidační. Na takové jsme nemohli přistoupit,“ tvrdí naopak Milan Milfait, majitel firmy Secom, který problém vidí spíš ale v osobních vztazích.

Změnu ve smluvním vztahu mezi žateckou radnicí a Secomem prosazovali ve vedení města hlavně členové tamní ODS.