Radnice v Žatci vzala zpět výpověď firmě Sekom, která se ve městě starala o zeleň. Rozhodla o tom rada města v minulých dnech.

Radní revokovali své usnesení z jara letošního roku a zároveň uložili starostovi uzavřít s firmou Sekom dohodu o zrušení výpovědi ze smlouvy o dílo.

„Nový smluvní vztah mezi městem a firmou Sekom bude trochu jiný. Chceme, aby se o veřejnou zeleň více starali lidé, kteří vykonávají veřejnou službu. Tedy pobírají určité sociální dávky a za to odpracují určitý počet hodin pro město. Tyto práce vykonávají prostřednictvím technických služeb,“ vyplynulo ze slov Ericha Knoblaucha, starosty města.

Změnu v údržbě veřejných prostranství prosazovala ve vedení města hlavně ODS. Její členové v radě počátkem léta skončili a strana odešla v zastupitelstvu města do opozice. Radní ODS na jaře prosadili, aby město vypovědělo smlouvu firmě Sekom zastupitele Milana Milfaita. Ta se starala o část městské zeleně a parky. „Radnice si zjišťovala ceny v okolí, porovnávali jsme několik druhů prací souvisejících s údržbou veřejných prostranství. Ukázalo se, že Sekom dělal pro město velký počet těchto prací levněji než v okolí,“ uvedl nedávno místostarosta Aleš Kassal s tím, že vedení města se bude další spoluprací s firmou zabývat. „Je možné, že radnice vezme výpověď zpět,“ dodal. Vedení města k tomu nyní přistoupilo.

Z výběrového řízení sešlo

O údržbu veřejných prostranství v Žatci se budou dál starat také tamní technické služby, které jsou příspěvkovou organizací města. Radnice sice zvažovala vypsání výběrového řízení s cílem snížit náklady, z toho ale sešlo. Radní na jaře pověřili odbor rozvoje města žatecké radnice, aby ve spolupráci s technickými službami zpracoval zadávací podmínky pro vypsání výběrového řízení. V létě radní ale rozhodli, že žádné výběrové řízení nebude a o veřejná prostranství se i nadále budou starat technické služby města.

„Ukázalo se, že není důvod výběrové řízení dělat. Radní rozhodli, že i nadále se o veřejná prostranství v Žatci budou starat technické služby. Také není na pořadu dne jejich prodej, o kterém se uvažovalo,“ sdělil místostarosta Aleš Kassal.