Ústecký kraj zvažuje, že by od roku 2015 zajistil turistickou dopravu na železničních tratích, které už neslouží pro běžný provoz. V okrese Louny by se to týkalo Doupovské dráhy mezi Kašticemi na Podbořansku a Kadaní a Švestkové dráhy mezi Mostem, Libčevsí na severu Lounska a Lovosicemi.

Na tratích byl před několika lety ukončen normální provoz, slouží jen pro turistickou dopravu během léta a při mimořádných příležitostech. Na jejich provoz přispívají obce, města i kraj, financování je ale každým rokem nejisté. Pokud by dopravu na nich zajistil finančně přímo Ústecký kraj, provoz na tratích by byl do budoucna „jistější".

„Ústecký kraj připravuje koncepci pravidelné a systematické podpory těch regionálních železničních tratí, které neslouží pro dopravní obslužnost, ale mají zásadní význam pro rozvoj cestovního ruchu," informovala Magdalena Hanáčková, mluvčí Krajského úřadu Ústeckého kraje. „Pokud se v rámci úspor díky nově vysoutěženým cenám na autobusovou dopravu podaří nalézt prostředky, kraj by ve spolupráci s obcemi a destinačními agenturami zajistil turistickou dopravu již od roku 2015," dodala.

Krok kraje přivítala Libuše Novotná Pokorná, ředitelka Destinační agentury Dolní Poohří. „Doupovská dráha je pro oblast Dolního Poohří velmi důležitým turistickým lákadlem, a proto Destinační agentura Dolní Poohří navrhuje, aby úsek dráhy byl protažen až do Loun. Tam by turisté mohli přesednout na Podřipský motoráček, který směřuje do Českého středohoří. Spojení tratí je výhodné pro turisty a zejména cyklisty, neboť obě trati z velké části kopírují trasu Cyklostezky Ohře a následně je možné se napojit na Labskou stezku," sdělila. Využití Doupovské dráhy, ale i Švestkové, Kozí nebo Moldavské podle ní každým rokem stoupá.

„První jízdou Doupovské dráhy v příštím roce bude hned 1. ledna 2014 Novoroční vlak, který pojede z Kadaně do Krásného Dvora a zpět. Tak se přijeďte svézt, zejména na úseku Radonice – Krásný Dvůr, jenž slaví 130. výročí provozu," zve Libuše Novotná Pokorná.