Důvodem je jeho oprava v souvislosti s rozsáhlou rekonstrukcí trati Louny - Lovosice. Se žádostí Správy železniční dopravní cesty souhlasili černčičtí radní.

Přejezd využívají hlavně zemědělci, kteří mají na jižním okraji Černčic pole. Obytná zástavba končí u kolejí.