Pavel Vranský byl jedním z posledních žijících českých letců britského letectva ve druhé světové válce, v květnu 2017 jej prezident republiky Miloš Zeman jmenoval do hodnosti brigádního generála.

Jeho vzpomínky jsou zaznamenané v dokumentárním filmu Žatecko - Dějiny Čechů a Němců, který měl premiéru loni v červnu. Dvoudílný snímek ukazuje město v kontextu dějin od pravěku až po polovinu dvacátého století, hovoří v něm řada pamětníků. Pavel Vranský se v něm vyjadřuje k česko-německému soužití.