Areál dětského tábora v Žerotíně na Lounsku obsadila armáda a to pod taktovkou generálplukovníka Milana Krejzy. Jde o skupinu 106 účastníků speciálního pátého ročníku letního dětského tábora I. horského žerotínského pluku. Hned při vjezdu do tábora si nezúčastněný návštěvník připadá jako v armádní posádce nebo v polní nemocnici M.A.S.H.

Závoru obsluhují uniformovaní a „ozbrojení“ táborníci zařazení do vojenských hodností od prostého vojína až po plukovníky a generály. Na děti a mládež od třinácti do sedmnácti let tam čeká netradiční dobrodružství v maskáčích a kanadách. Den začíná budíčkem, pokračuje rozcvičkou, snídaní a také úklidem chatek.

Poté následuje odpolední program, který je zaměřený hlavně na výcviky bojů a vojenského drilu. Součástí tábora je i civilní oddíl šestnácti dětí od pěti let, jde hlavně o sourozence „vojínů“, kteří své starší brášky a sestry doprovázejí na táboře. Žerotínský pluk je rozdělený na dva prapory, každý z nich má pak tři roty, průzkumnou, výsadkovou a bojovou.

Táborníci v uniformách sbírají body a bývají povyšováni za zásluhy a příkladnou službu, na závěr pobytu poté na ně čeká slavnostní vyřazení do civilu a získávají doklad o propuštění do zálohy. Hned první den čekala na táborníky slavnostní půlnoční přísaha a v rámci adrenalinového pobytu nechybí ani časně ranní bojové poplachy.

Na děti čekaly rovněž ukázky výcviku služebních psovodů, předvedli se profesionální vojáci ze 4.brigády bojového nasazení – obrany národa, hasičů nebo složek integrovaného záchranného systému.