Stovky vodních ptáků opět tráví zimu na Ohři v Žatci, kde město ve spolupráci s ochránci přírody zřídilo už v roce 1979 tradiční zimoviště vodního ptactva. Tehdy tam ptákům začala vysypávat zbytky žatecká pekárna, později se s krmením přidali lidé a rodiny na procházkách, což je zvyk s vítaným zpestřením a zábavou hlavně pro děti, který se udržel dodnes.

V Žatci zimují zejména labutě, divoké kachny a lysky černé. Řeka ve městě nezamrzá, nad jezem je její proud klidnější a ptáci si na pohodlné místo s dostatkem krmení rychle zvykli. V některých letech ornitologové v místě napočítali až 850 zimujících labutí. Podle údajů zjištěných díky kroužkování ptactva přilétá většina labutí do Žatce ze severovýchodního Německa. Zimoviště na Ohři v Žatci je od roku 1982 vyhlášeno zájmovým územím státní ochrany přírody.