Zároveň probíhá u Krajského úřadu Ústeckého kraje řízení o změně stavby před jejím dokončením. „Změna stavby před dokončením spočívá ve změně počtu polí železobetonového mostu z původně povolených 9 (počet pilířů 8 + 2 krajní opěry) na 5 polí (počet pilířů 4 + 2 krajní opěry). Umístění těchto navrhovaných podpěr koresponduje s umístěním podpěr původních. Délka mostu bude 376,6 metru,“ uvedla v příslušném dokumentu Markéta Moučková z krajského stavebního úřadu.

Potřeba změny ve stavebním povolení z roku 2019 vzešla z konečného návrhu podoby mostu ze strany projektantů, který zpracovali na základě rozsáhlého geologického výzkumu, jenž v údolí náchylném na sesuvy probíhal v minulých měsících.

| Video: Youtube