„Výběr zhotovitele obchvatu Žiželic bychom chtěli zahájit letos,“ sdělila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Nina Ledvinová. Špatnou zprávou pro obyvatele Žiželic, přes které denně projíždějí po frekventované silnici tisíce aut, je, že obchvat nebude v provozu dřív než v roce 2025. To je nemilá skutečnost také pro řidiče, kteří musí cestou přes Žiželice překonat hluboké údolí potoka Hutná s několika prudkými zatáčkami.

„Pokud se nám podaří dokončit výběrové řízení v co nejkratším možném termínu, pak by mohl zhotovitel zahájit práce v roce 2021. Začne projektovou dokumentací na monitoring sesuvného území, následně zajistí vlastní monitoring. Tyto práce budou trvat minimálně dva roky. Vyhodnocení monitoringu po jeho dokončení se stane podkladem pro realizační dokumentaci stavby. Až poté budou moci začít práce na obchvatu a přemostění,“ řekla Ledvinová.

| Video: Youtube

Silnice I/27 - Žiželice, obchvat a přemostění  Zdroj: YouTube.com/Ředitelství silnic a dálnic ČR

V závěru loňska získalo ŘSD stavební povolení na hlavní trasu, most přes údolí Hutné či opěrné a zárubní zdi. Zprvu se počítalo s dřívějším zahájením stavby, podrobné sledování území ho odsouvá na rok 2023.

ŘSD pro realizaci zakázky počítá s využitím Žluté knihy FIDIC, vzorové smlouvy pro design & build projekty připravené Mezinárodní federací konzultačních inženýrů. „Zásadním rozdílem oproti běžné praxi je, že ŘSD nebude vybírat zhotovitele pouze podle nejnižší nabídnuté ceny. Hodnotit se bude jak odborná úroveň dodavatelů, tak jejich schopnost reagovat na rizika v místě stavby,“ uvedl na nedávném setkání s obyvateli Žiželic Roman Novotný ze společnosti 4E consulting, který s ŘSD na projektu spolupracuje.

Zamýšlený obchvat Žiželic je v plánech desítky let. Obyvatele obce trápí tranzitní doprava, která vzrostla s rozvojem průmyslové zóny Triangle. „Ta doprava je pro nás zatěžující. Hluk, prach, exhalace, nebezpečné přecházení,“ vyjmenovala starostka Žiželic Helena Makuková. V prudkých zatáčkách nad obcí se také stalo několik vážných nehod.

Komplikovanou přípravu obchvatu Žiželic způsobuje fakt, že budoucí most přes údolí se nachází v místě velmi složitých inženýrsko – geologických poměrů, ve kterém v minulosti došlo k několika sesuvům nestabilních jílových svahů.

Stavba u Velemyšlevsi potrápila

ŘSD se chce podrobným průzkumem vyhnout problémům, které nastaly při stavbě podobně velkého mostu obchvatu nedaleké Velemyšlevsi na téže silnici v letech 2014 až 2016. Kvůli komplikacím při založení jeho pilířů se stavba protáhla zhruba o půl roku. „Situace s nestabilním podložím je u nás horší než ve Velemyšlevsi,“ řekla starostka Žiželic.

Dnešní Žatecko se nachází na území ústí velké řeky do třetihorního moře, svahy složené z usazených hornin, jílů a písků jsou značně nestabilní. To má za následek četné sesuvy svahů v oblasti. Přímo nad Žiželicemi v roce 1970 ujel svah i s hlavní silnicí I/27 Most – Plzeň. Sanace, výstavba přeložky komunikace a odvodnění si tenkrát vyžádaly desítky milionů korun. K dalším sesuvům došlo v Žiželicích v 80. a 90. letech.