„Měření bude probíhat před zahájením a v průběhu stavebních prací. Ke sledování hladin dojde u dvanácti vybraných studní," sdělila starostka Helena Makuková.

Studny se nacházejí u domů ve svahu pod a nad silnicí na obou koncích vesnice. Ze dvou vytipovaných studní se budou navíc odebírat vzorky vody k pravidelným chemicko – fyzikálním analýzám.

ŘSD v Žiželicích u Žatce zahájilo v pondělí 2. srpna stavbu obchvatu. Nová silnice uleví obci od provozu na vytížené komunikaci I/27.
Stavba obchvatu začíná. Most u Žiželic bude podobný jako u Velemyšlevsi

Tříkilometrový obchvat Žiželic se začal stavět letos v létě. Vlastní stavbě bude předcházet monitoring území a geologický průzkum, v místě došlo v minulosti k řadě sesuvům. Na základě výsledků projektanti vypracují technické řešení 377 metrů dlouhého a 40 metrů vysokého mostu přes údolí. Hlavní stavební činnost by se měla rozjet v roce 2024. Řidičům začne obchvat sloužit na přelomu let 2025 a 2026.