Cenu Zlaté srdce pro Evropu, která je významným oceněním práce daného člověka a jeho aktivit směřujících k přátelským vztahům mezi Čechy a Němci a obecně mezi všemi národy v Evropě, dostal v úterý 6. září Milouš Červencl, ředitel Památníku Lidice. Narodil se v Opočně u Loun a kulturnímu a společenskému životu v této obci i v sousedních Touchovicích se kromě své práce rovněž aktivně věnuje.

Druhým oceněným mužem byl švýcarský historik Adrian von Arburg, který od roku 2007 žije a pracuje v Brně a věnuje se dlouhodobě česko – německým vztahům.

Cenu oběma laureátům udělil Kruh přátel česko – německého porozumění. To je občanské sdružení na podporu přátelských vztahů mezi Čechy a Němci, které bylo založeno už před devatenácti lety. Jeho německý předseda Alois Hartl žije v Marktredwitz nedaleko Chebu a český předseda Bohumil Řeřicha v Lubenci u Podbořan, takže slavnost byla spojená i s dalším člověkem z okresu Louny. Oba předsedové udíleli ceny společně.

Slavnostní předávání cen proběhlo v úterý v areálu Lobkovického paláce – německé ambasády v Praze.

„Pořadatelem setkání bylo naše občanské sdružení. Německé velvyslanectví nám vyhovělo a propůjčilo nám své prostory. Žádali jsme jeho pracovníky o spolupráci už na jaře, pro jistotu s dostatečným předstihem. Nakonec náš záměr schválili a předávání podpořili, za což moc děkujeme,“ uvedl na dotaz Deníku Bohumil Řeřicha.

Památník Lidice pomáhá k usmíření

“Ocenění si velice vážím a děkuji za něj. Považuji jej za dobré zhodnocení činnosti Památníku Lidice ve prospěch vzájemného česko - německého usmíření. Téměř denně se v památníku přesvědčuji, že návštěvníci z Německa přistupují k lidické tragédii s pokorou i jakýmsi vnitřním proviněním a s tím se nám i svěřují. Naše rodina za války byla také postižena nacisitickými represemi, ale to už je dávná minulost a já vyznávám názor, že děti nijak nemohou za hříchy svých rodičů a neměly by za ně pykat. Chceme přispět ke klidné přátelské Evropě pro všechny obyvatele a už nikdy neopakovat hrůzy, které se tu na různých stranách děly,“ uvedl Milouš Červencl.

Adrian von Arburg si čestnou listinu a zlatou jehlici, z nichž sestává cena Zlaté srdce pro Evropu, převzal za přednáškovou, pedagogickou a badatelskou činnost na téma česko - německých poválečných vztahů. Spolu s historikem Tomášem Staňkem vydal rozsáhlou edici Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945-1951. „Ceny od Kruhu přátel česko - německého porozumění si nesmírně vážím. Je to poprvé, co se mi jako historikovi dostává takového uznání,“ poděkoval švýcarský historik.

„Zlaté srdce každoročně propůjčujeme dvěma až třem osobnostem, které se výrazným způsobem zasloužily o porozumění mezi Čechy a Němci,“ dodal Bohumil Řeřicha. V minulých letech ji dostala například i česko – rakouská spisovatelka Lenka Reiner či nynější velvyslanec ČR v USA Petr Gandalovič.

Kruh přátel česko – německého porozumění vyvíjí mnoho dalších aktivit, pořádá různá setkání, přeshraniční pochody, spolupracuje s dalšími organizacemi při česko – německém dialogu. Opakovaně se angažoval i například při žádostech adresovaných postoloprtské radnici o zřízení pomníčku připomínajícího poválečné pobití osmi stovek německých civilistů v městečku. Deska byla po několika letech dohadování odhalena v loňském roce.