Zemědělci již mají úrodu pod střechou, ale moc se z ní neradují. Plodiny s výjimkou řepky olejky (3,4 tuny z hektaru), která měla lepší výnosy než v roce loňském (3,2), sypaly obiloviny méně než loni. Propady jsou velké, pšenice ozimá, kterou 10 rozhodujících firem na Litoměřicku pěstovalo na 6 334 hektarech, dávala v průměru 5,3 tuny z hektaru (loni 6,1), jarní ječmen na 2 434 hektarech 4,3 tuny (5 tun).