Žádostí občanů o instalování zpomalovacích prahů v lounských ulicích Husova a Přemyslovců se zabývala dopravní komise při městské radě. Rozhodla ale, že zařízení instalována nebudou.

„Samozřejmě chápeme přání zpomalit projíždějící auta v sídlištích, ale provoz na zpomalovacích zařízeních by byl, zejména v noci, příliš hlučný. To by vedlo ke stížnostem dalších obyvatelů lokalit," má zkušenosti Blanka Sunkovská, vedoucí odboru správy majetku lounské radnice.