Šlechtický hrad ze 14. století na zalesněné vyvýšenině mezi Nepomyšlí a Podbořanským Rohozcem je řadu století opuštěný, dochovaly se jen malé zbytky, které jsou chráněny jako kulturní památka.

O zříceninu se několik let stará spolek Společenstvo pro památky Podbořanska, loni tam například vyrostl dřevěný přístřešek pro turisty.